Live: DEMOKRATISCENEN 2017

17. juni 2017 18:25

Demokratiscenen åbnede på Folkemødet i 2016. I dag en vi en almennyttig forening, hvis formål det er at udvikle og styrke det levende og deltagelsesdrevne demokrati og fremme udvikling af demokratiske processer – både i form og indhold.


Demokratiscenen vil være Folkemødets mest interessante og involverende scene. Vi sætter en solid dagsorden med en blanding af debat, værksted, inspiration og underholdning. På den fysiske scene og på den digitale platform. Deltagelse og samarbejdet med nysgerrige og ambitiøse partnere driver arbejdet.


Sammen former vi et program, der fusionerer professionelt proces- og iscenesættelseshåndværk med ekspertviden. Vi appellerer til nysgerrige deltagere, der har lyst til reelle processer, hvor der er tid til både at blive klogere, udvikle løsninger og møde nye mennesker.

Agenda

16. juni 2017
Sted: L27 – Rosengade-Nørregade


Hvilke overvejelser gør man sig som privat
borger inden man lader flygtninge
bo i en Venligbolig i baghaven? Hvad
siger naboerne og omverdenen? Hvordan
kan man som kommune begynde
at nytænke sin integrationsindsats i
samskabelse med borgerne? Mød den
første borger, der er vært for en Venligbolig
og kom bagom kommunen, der
tænker nyt i integrationsindsatsen.


Arrangeret af Demokratiscenen, 2+1
Idébureau, Fælleskassen, NytGribskov
og ONV Arkitekter
17. juni 2017
Sted: L27 Rosengade – Nørregade


Partnerskabet bag Venligbolig Plus
inviterer til stormøde om en bedre integration
i hverdagen. Hvordan bygger
vi videre på boligkonceptet, hvor studerende
og flygtninge indgår i et aktivt
hverdags-venskab? Hvordan knytter vi
unge hjemløse sammen med ressourcestærke
borgere i et aktivt naboskab?
Hvordan skaber vi rum til fællesskaber
for de mange familier, der er ramt af
kontanthjælpsloftet. Hvordan undgår vi
at medborgere på kanten går til grunde
i udkanten af vores samfund?
Mød Sine Egede, Chef for Socialområ-
det i Bikubenfonden og en del af Hjem
til Alle alliancen.
Laurits Roikum – Formand for Frederiksberg
Forenede Boligselskaber.
Jens Elmelund – Adm. direktør i KAB.
Johan Galster – 2+1 og Venligbolig
Fonden.


Arrangeret af Demokratiscenen, Venligbolig
Plus, Frederiksberg Forenede
Boligselskaber, KAB, Hjem til Alle alliancen,
Bikuben Fonden, Fælleskassen,
ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau.
Sted: L27 Rosengade - Nørregade


Hvad er vejen for Danmarks integration
af borgere i fremtiden? Kom
og se de prototyper vi har udviklet
i løbet af torsdag og fredag og vær
med til at drøfte hvilken vej vi skal
gå for at skabe social bæredygtig
integration i Danmark.


Arrangeret af Demokratiscenen, 2+1
Idébureau, Frederiksberg Forenede
Boligselskaber, Fælleskassen,
Hjem Til Alle alliancen, KAB, ONV
Arkitekter og Venligbolig Plus.

Clips from this event

Stormøde: Venligbolig Plus og social bæredygtig...

DEMOKRATISCENEN 2017
318 views 17. juni 2017

Partnerskabet bag Venligbolig Plus inviterer til stormøde om en bedre integration i hverdagen....

Integration i baghaven - Venligbolig i Gribskov

DEMOKRATISCENEN 2017
192 views 16. juni 2017

Hvilke overvejelser gør man sig som privat borger inden man lader flygtninge bo i en Venligbolig...