Vores Partnere

Indholdspartnerne er de nysgerrige virksomheder og organisationer, der i fællesskab udvikler indholdet på Demokratiscenen – sammen med de strategiske partnere og en kreds af frivillige. Fælles for dem er, at de har noget på hjerte ift. udviklingen af samfundet, demokratiet og den aktive deltagelse.


Indholdspartnerne er fremsynede og samfundsinteresserede aktører, der vil udvikle løsninger og relationer på tværs af holdninger, interesser og organisationer, der understøtter og styrker demokratiske processer. De er villige til at spille viden og netværk ind i en proces, hvor Demokratiscenen kuraterer og iscenesætter både mødet, det fysiske rum og processen. Målet er at få nye løsninger med hjem – og få sat en solidt kommunikeret dagsorden undervejs.


Kontakt Zakia Elvang og hør mere om temaer og øvrige partnere.

Vær med som frivilig

Demokratiscenen består af ca. 30 frivillige. Hver især bidrager de til udviklingen og afviklingen af Demokratiscenen. Som frivillig kommer man helt ind i maskinrummet og får mulighed for at bidrage til eller projektlede programindsatser, være en del af kommunikationsgruppen eller produktionsholdet OG bidrage til alle øvrige aspekter af det at udvikle og drive en scene.


Har du lyst til at blive en del af holdet bag Demokratiscenen, så kontakt vores frivilligchef.