Resiliens – nye perspektiver på byudvikling

DEMOKRATISCENEN 2016

Resiliens – nye perspektiver på byudvikling

208 views
Resiliensbegrebet har i de senere år bevæget sig fra fagfelter som psykologi og IT til den bredere samfundsdiskussion. Dette har været drevet af diskussionen om tilpasning til klimaforandringer og ønsket om at udvikle resiliente ledelses- og beslutningsværktøjer, der bedre kan lede organisationer og samfund igennem stadig mere komplekse miljømæssige, kulturelle og sociale udfordringer. Jonas Kroustrup, Chief Resilience Officer, Vejle Kommune fortæller her om, hvad han forstår ved begrebet, hvordan der arbejdes hermed i Vejle, og hvad dette arbejde kan afstedkomme i et nationalt såvel som globalt perspektiv.